• slider image 203
:::
公告 同工 - 主日學 | 2020-03-21 | 點閱數: 1030

配合防疫期, 主日學請老師同工協助以下事項:
1. 防疫期間所有課程暫時取消,不再遞延, 日後請各位老師配合當週課程進度上課。
2.請老師、同工以Line或撥打電話關心所屬該班級同學。
3. 請主日學同學於居家期間背誦“主禱文”及”使徒信經“(台語)。將於復活節主日舉辦背誦挑戰, 通過者發給獎品。
4 請各位老師為同學關心代禱,求主賜福每一位在身、心、靈都平安健康。
5. 請照顧好自己及家人,並隨時注意身體狀況。
願上帝祝福每位同工與同學闔家喜樂、安康!

主的祈禱文:(台語漢字)
阮佇天裡的父,願祢的名聖,祢的國臨到, 祢的旨意得成,佇地裡親像佇天裡, 阮的日食今仔日互阮。
赦免阮的辜負, 親像阮亦有赦免辜負阮的人, 無得導阮入佇試,當救阮脫離彼個歹的;
因為國、權能、榮光,攏是祢所有,代代無盡。阿門。

使徒信經(台語漢字)
我信上帝,全能的父,創造天地的主宰。我信耶穌基督,上帝的獨生子,咱的主。祂由聖神投胎,由在室 女馬利亞出世;在本丟彼拉多任內受苦,釘十字架,死,埋葬落陰府;第三日由死人中復活,升天,今坐在全能的父上帝的大傍;祂要自彼再來審判活人與死人。我 信聖神。我信聖,公同的教會,聖徒的相通,罪的赦免;肉體的復活,永遠的活命。阿們。

教會奉獻專戶

帳號:5852-5108-2348-00
戶名:財團法人台灣基督長老教會台中中會霧峰教會
銀行:彰化銀行   銀行代號:009
( 轉帳通知 必註記姓名或電話,若未填寫將以"有志奉獻"註記)