• slider image 187
  • slider image 186
:::
週報 同工 - 最新消息 | 2020-05-22 | 人氣:98

〈一〉    教會消息
1.在中央流行疫情指揮中心,尚未解禁社交安全距離前,請來參加實體禮拜的兄姊,配合教會防疫因應措施:
  *請參加禮拜兄姊,盡量於禮拜前15分鐘到達。
  *正堂、副堂管制,統一出入口。
  *落實個人衛生防護,聚會時,請全程戴口罩,在入口處量體溫、噴酒精。
  *聚會時,按照指示就座。
  *為落實分散人流,鼓勵兄姊,可以參加第二堂禮拜。
  *請安時,以拱手代替握手。

2.下主日〈5月31日〉向榮教會鄭凱佳牧師見證分享,並為新建聖殿事工募款。

3.原存放譜務室的書籍,部分已無保存規畫,禮拜後歡迎兄姊至停車場挑選,帶回閱覽。

4.請尚未領取2019年奉獻收據的兄姊,禮拜後至行政辦公室領取。

〈二〉    團契消息

婦女團契
*星期四〈5月28日〉晚上,暫停練詩。
*中會婦女事工部大屯區會,6月14日〈日〉下午2:00,於本會主堂,舉行2020年世界公禱日禮拜,敬邀兄姊一同參加世界性基督徒在主裡合一的代禱與關懷,可出席之兄姊,請於下主日〈5月31日〉前,向婦女團契會長王淑暉執事或副會長李素貞姊妹報名。

〈三〉    教界消息

*總會婦女事工委員會,7月16-18日〈四-六〉,於苗栗西湖渡假村,舉辦全國婦女靈修營〈華語場〉,主題【混亂中尋寧靜】,報名費每人3500元,請至行政辦公室索取報名表。

*總會教會與社會委員會,鼓勵兄姊為新冠病毒救助事工奉獻,請利用【郵政劃撥:1956-6285;戶名:財團法人台灣基督長老教會宣教基金會;請註明:防疫救助】

公禱事項
1.為教會的各項事工推動。
2.為牧師就任籌備工作。
3.為中低收入國家病毒疫情。
4.為自己及家人身心健康。
5.為一領一傳道事工〈分發耕心週刊傳福音〉。
6.為身體、心靈欠安兄姊:吳楊美年、洪振芳、臧貝妮、黃錦舟、黃  燕、劉麗煌、黃清全、王耀泰、陳秀珍、林木成。
                                                                                                                                                               
本週金句

〈台〉恁著對上帝吟詩,唱歌謳咾伊的名;為著彼個坐車經過曠野者修造大路。伊的名是耶和華,著佇伊的面前快樂!〈詩篇68:4〉

Lín tio̍h tùi Siōng-tè gîm-si, chhiùⁿ-koa o-ló I ê miâ; Ūi-tio̍h hit ê chē-chhia keng-kè khòng-iá--ê, siu-chō tōa-lō͘; I ê miâ sīIâ-hô-hoa. Tio̍h tī I ê bīn-chêng khoài-lo̍k.

〈國〉要向上帝歌唱,歌頌他的名;為那位駕雲的〈 「駕雲的」或譯「駕車過曠野的」。〉預備道路。他的名是耶和華;你們要在他面前歡躍。   

  •  
    1) 2020年5月24日週報.pdf

教會奉獻專戶

帳號:5852-5108-2348-00
戶名:財團法人台灣基督長老教會台中中會霧峰教會
銀行:彰化銀行
銀行代號:009
(線上奉獻務必註記姓名或電話,若未填寫將以"有志奉獻"註記)