• slider image 158
:::

週報 同工 - 教會週報 | 2019-07-14 | 人氣:88

〈1〉 教會消息

1. 請各團契〈單位〉,將帳冊交查帳委員-唐素玲姊妹、施惠美姊妹檢查。

2.下主日〈21日〉,為文字傳道奉獻主日。

3.恭喜本會出身-廖聰翰傳道師,7月28日〈日〉下午3:00,於彰化溪州長老教會封牧及就任禮拜,為交通車輛安排,請欲參加的兄姊,至辦公室登記,至7月24日〈三〉止。

〈2〉 團契消息

主日學
*明日至星期三〈15-17日〉,中會教育部,於淡水真理大學,舉辦夏令營,本會10位小朋友參加。

少年 & 青年團契
*請報名參加宜蘭暑期旅遊的契友,星期五〈19日〉上午6:30教會集合,7:00準時出發。

葡萄樹團契
*第一堂禮拜後,於2樓木地板教室,邀請吳佳郡兄弟專題分享【船長日常生活大小事】,請契友踴躍出席。

*10月10-11日〈四-五〉舉辦台南宣教史之旅,費用4人房2300元〈人〉、2人房2500元〈人〉,團契補助契友500元〈人〉,
請向會計陳景婷姊妹報名繳費,40人額滿為止,請契友儘速報名,以利訂房作業。

活泉團契

*8月11日〈日〉中午12:00,於豐饌餐廳〈中正路1269號〉,舉辦年中慶生聯誼分享,歡迎契友攜眷參加,誠摯邀請名譽
長老、長執同工參與,請於下主日〈21日〉前,向活動組傅作舟兄弟報名。

婦女團契

*第一堂禮拜後,於副堂,舉辦7、8月慶生見證分享會,邀請王玉如執事分享,請契友踴躍出席。

〈3〉 教界消息

*下午3:00,彰化草港教會,舉行方美玲傳道師封立牧師暨就任授職感恩禮拜。

*本會鍾雨潔姊妹所屬藝術家室內合唱團,8月8日〈四〉晚上7:30於台北國家音樂廳;8月11日〈日〉晚上7:30,於台中中山堂,演出【莫札特安魂曲及貝多芬合唱幻想曲】,購票入場,邀請兄姊共襄盛舉。

公禱事項
1.為中會夏令營事工〈15-17日〉。
2.為18-22日聖歌隊前往日本獻唱、交流。
3.為19-21日少年 & 青年團契宜蘭旅遊。
4.為八月澎湖短宣事工。
5.為宋承祐牧師內公〈祖父〉故宋屋兄弟遺族代禱。
6.為一領一傳道事工〈分發耕心週刊傳福音〉。
7.為身體、心靈欠安兄姊:吳楊美年、洪振芳、臧貝妮、黃錦舟。

本週金句

〈台〉閣照伊榮光的氣力,用逐樣的權能互恁有權能,致到恁凡事歡喜吞愞寬容。〈歌羅西書1:11〉
koh chiàu I êng-kng ê khùi-la̍t, ēng ta̍k iūⁿ ê koân-lêng hō͘ lín ū koân-lêng, tì-kàu lín hoān sū hoaⁿ-hí
thun-lún khoan-iông。
〈國〉願你們從他榮耀的權能中得到堅強的力量,有耐心忍受一切。