• slider image 186
:::
週報 同工 - 教會週報 | 2018-12-29 | 人氣:224

〈一〉教會消息
1.下主日〈2019年1月6日〉舉行慶生會。
2.下主日〈2019年1月6日〉第二堂禮拜後,於副堂,舉辦教會會計作業說明培訓會,邀請教會各單位與團契會計同工與會,備午餐。
3.請教會各團契〈單位〉,於2019年1月12日〈六〉前,提交2018年資料,以利編印定期會員和會手冊;並將帳冊交檢帳委員李恩慈長老、李素貞姊妹檢查。
4.2019年1-3月教會行事曆 & 新眼光讀經,置於門口招待桌,請兄姊自行取閱。

〈二〉團契消息
主日學

*小天使歡樂世界第37期 & 家長成長班第29期,星期六〈2019年1月5日〉結業,感謝所有老師、同工的辛勞。

婦女團契
*下主日〈2019年1月6日〉第一堂禮拜後,於副堂舉行1、2月慶生會,並邀請廖聰男長老見證分享,請契友踴躍出席。

聖歌隊
*下主日〈2019年1月6日〉第一堂禮拜後,於主日學2A教室,召開同工會,請顧問、指揮、同工出席。

〈三〉教界消息

*亞東劇團,2019年1月19日〈六〉晚上7:30,於彰化基督教醫院;2019年1月21日〈一〉晚上7:30,於埔里基督教醫院,舉辦【多加一點陪伴】生命關懷巡演,免費入場。

**信愛儲蓄互助社**
*星期三〈2019年1月2日〉晚上6:30,於2樓A教室,召開元月份理事會,請理監事出席。

公禱事項
1.為2018年所領受的恩典。
2.元旦連假,外出旅遊出入平安。
3.氣溫變化,身體健康。
4.為一領一傳道事工〈分發耕心週刊傳福音〉。
5.為身體、心靈欠安兄姊:吳楊美年、洪振芳、臧貝妮、黃錦舟、傅林美妹、張慶安、林延臺。

本週金句
〈台〉及耶和華相爭的,欲受拍碎;伊欲對天用雷拍伊,耶和華欲審判地的極頭,賞賜氣力互伊的王,舉起伊受抹油者的角。〈撒母耳記上2:10〉
Kap Iâ-hô-hoa saⁿ-chiⁿ-ê beh siū phah-chhùi;I beh tùi thiⁿ ēng lûi phah i;Iâ-hô-hoa beh sí m-phòaⁿ tōe ê ke̍k-thâu; Siúⁿ-sù khùi-la̍t hō I ê ông,Kú-khí I siū boah-iû-ê ê kak.

〈國〉上主要除滅自己的仇敵;他要從天上雷擊他們。上主要審判全世界。他要賜能力給他所立的王,使自己選立的君王昂首凱旋。

教會奉獻專戶

帳號:5852-5108-2348-00
戶名:財團法人台灣基督長老教會台中中會霧峰教會
銀行:彰化銀行
銀行代號:009
(線上奉獻務必註記姓名或電話,若未填寫將以"有志奉獻"註記)